• Fotohjul4 Armfjedre

  弹簧规格齐全

  —海更斯弹簧集团

 • Fotohjul1 Bunke Fjedre

  弹簧种类繁多

  —海更斯弹簧集团

 • Fotohjul6 Slebet Fjeder

  我们的标准是生产专业弹簧

  —海更斯弹簧集团

 • Fotohjul5 Slebnefjedre

  弹簧设计

  —海更斯弹簧集团

 • Fotohjul2 Enkeltfjeder

  适用各类机械的弹簧

  —海更斯弹簧集团

集团质量管理手册

海更斯弹簧制造质量手册精确地描述了整个生产流程是如何确保弹簧高品质及符合环保标准。

质量手册规定:

•生产高品质弹簧所需的规格及流程

•不同生产流程之间的顺序及相互作用能够确保质量保证体系能够在整个海更斯集团最大程度地发挥其功用性。

•用于监控分析每一个独立流程的控制点及充足资源。

•海更斯弹簧集团有能力提供统一的产品。

•我们如何能够满足客户特殊解决方案以及质量要求——两者皆为生产高品质弹簧而制定的总体需求与期望。

•来自内部及外部渠道的能够不断提高产品质量的数据与信息的使用。

•员工积极通晓质量管理体系

•如何正确处理系统偏差来尽可能减少因此给客户造成的麻烦,与此同时,保证不再犯同样的错误。

 

海更斯弹簧集团质量管理体系不仅仅起到检验的作用,也是对我们工作态度的反映。

 

Kvalitet Bund 2


      

Acceptér cookies

Cookie Politik

Hagens Spring Groups website benytter Google Analytics for løbende at analysere og optimere brugen af vores website. Til det formål anvendes cookie.

Læs mere om vores Cookiepolitik, herunder hvordan du sletter cookies.