• Fotohjul4 Armfjedre

  Fjädrar i alla storlekar

  - Hagens Spring Group

 • Fotohjul1 Bunke Fjedre

  En värld av fjädrar

  - Hagens Spring Group

 • Fotohjul6 Slebet Fjeder

  Specialfjädrar är vår standard

  - Hagens Spring Group

 • Fotohjul5 Slebnefjedre

  Designade fjädrar

  - Hagens Spring Group

 • Fotohjul2 Enkeltfjeder

  Fjädrar till alla slags maskiner

  - Hagens Spring Group

CSR och Hagens Spring Group

Hagens Spring Group lägger stor vikt vid CRS - Corporate Social Responsiblity.

Detta görs genom att vi som företag handlar globalt och med samhällsansvar och genom att beakta mänskliga rättigheter, sociala villkor, arbetsförhållanden, miljö och klimat.

Miljömässig och ekonomisk bärkraft

I CSR-värdena ingår dessutom arbetstagares rättigheter och antikorruption.

Hagens Spring Group följer alla lagar, regler och avtal på området med utgångspunkt i

 • De mänskliga rättigheterna
 • FN:s konventioner
 • ILO:s konventioner och rekommendationer

 CSR

Acceptér cookies

Cookie Politik

Hagens Spring Groups website benytter Google Analytics for løbende at analysere og optimere brugen af vores website. Til det formål anvendes cookie.

Læs mere om vores Cookiepolitik, herunder hvordan du sletter cookies.